fredag 19 september 2014

Samrådsmöte och förskolorna

Tittar igenom mina anteckningar efter gårdagens samrådsmöte.

Någon gång per läsår träffas alla de föräldrar som vill tillsammans med personal och förskolechefen. Här diskuteras allt från högt till lågt. Det är inte krångligt eller stelknäppt. Vi har en väldigt bra kontakt med personalen i vanliga fall också men ibland är det bra att boka in en tid för att hinna prata lite både med föräldrarna och med chefen om lite allt möjligt. Vi tar upp allt från vegetarisk mat, I-pads, utelekar, generationsmöten, Hitta Vilde, förebygga mobbing och rasism, fotografering, grön flagg mm.

Ibland kan man ha en stark åsikt om något innan man kommer på mötet men under mötets gång får man förklarat vilka beslut som tagits och varför. Många gånger får man sån insikt i varför att man får förståelse för de olika besluten blev som de blev. Det är så bra att få rak information direkt från källan. Jag gillar inte "Jag hörde att någon hade sagt att..." Nej bättre med raka rör. På mötena är det väldigt högt till tak och en öppen dialog.

I och med att Sösdala är ett mindre samhälle fungerar det att bjuda in alla de föräldrar som vill. Hade vi bott i ett mycket större samhälle hade man nog fått välja ut några föräldrarepresentanter och då informationen varit ett steg bort.

Samrådsmötet är inte föräldrar mot förskolan, utan det är föräldrar tillsammans med förskolan. För våra barns skull.
förskola, sösdala, hässleholms kommun, barn, trygg, natur
Lillgårdens förskola i Sösdala


förskola, sösdala, hässleholms kommun, barn, trygg
Lillgårdens förskola i Sösdala
Lillgården
Fyra avdelningar. "Här finns en spännande och utmanande utemiljö som främjar barnens nyfikenhet samt lägger grunden för en god hälsa. Vi har nära till skog och mark där vi vistas ofta för att ge barnen goda kontakter med naturen. Vi går ofta till biblioteket där vi lånar böcker och tittar på teater. Vi arbetar med barns språk och vardagsmatematik för att stimulera barns utveckling och lärande. De barn som börjar i förskoleklass på hösten träffas kontinuerligt under läsåret för att stärka sammanhållningen. Den goda och varierade maten lagas i förskolans eget kök."
Lillgårdens hemsida
 

förskola, sösdala, tryggt
Smultronställets förskola i Sösdala

Smultronställets Förskola.
1-2 avdelningar beroende på hur många barn som behöver förskoleplats just under de perioderna.
 "Vi har ett eget kök med kokerska på halvtid. Leken, med barnens inflytande upptar en stor del av barnens vardag. I leken lär sig barnen att samspela med andra barn. Den självvalda leken ger barn möjlighet att bearbeta sina upplevelser. Barnen vistas mycket ute och i olika miljöer i vår omgivning. Vi ger mycket utrymme för aktiviteter som stimulerar barnensutveckling av språk, begrepp, matematik, motorik och deras kreativa förmåga. därför har sagan och musiken, liksom rörelselekar och skapande aktiviteter en given plats i vår verksamhet."
Smultronställets hemsida

I Sösdala kan man även välja pedagogisk omsorg, d.v.s. här finns flera dagmammor om man tycker att det passar barnen bäst. Hemsidan om pedagogisk omsorg

Det allra viktigaste om/när man ska välja barnomsorg är att känna att ens egna barn trivs, känner sig trygga och utvecklas.

Inga kommentarer: