tisdag 24 juni 2014

Jungfruslingan, vandringsled med vattenfall och skrönor

 
Jungfruslingan är en väldigt ny vandringsled i våra trakter. En slinga på 4 km, eller 2,2 om man genar, genom en underbar natur. Vandrar man här kommer man bl a till Jungfrufallet och till Jungfrustenen.
Sösdala, vandringsled, Hässleholm, Jungfrufallet, Jungfrustenen, Jungfruslingan, Adseke, Norra Mellby, Ljungarum, Bodarp

"Jungfrufallet och Jungfrustenen
En gammal skröna berättar om 'borgen i Ljungarum' som skall ha legat vid Ljungstorp och Sjöbacken.

Året 1671 ägdes 'denna urgamla adelssätesgård' av Elsa Clausdotter Mund. Ett protokoll omtalar att gården 'är så gammal att ingen tycks veta när den fått sin frihet'. Mangården hade en 2-våningsbyggnad täckt med halmtak, ladugården bestod av tvenne byggnader, också täckta med halmtak. Här fanns en mindre trädgård öster om mangården, fiske i några dammar, en mjölkvarn, en sågkvarn till egen förnödenhet, nödigt skarps utsäde, masenligt mulbete, bok- och surskog. Säteriet omfattade insockne frälsehemman och gatehus, några utsockne frälsehemman samt enstaka strögods i andra härader.

Under 'skånska kriget' 1675-1679 och under påföljande 'försvenskningsperiod' föranledde upprepade inslag av ofred och förföljelse att den gamla sätesgården blev ödelagd genom utplundring och brand.

 
Detta blev anledningen till att en av borgens jungfrur sökte sig till skogs för att rädda sitt liv genom att gömma sig där. Kanske var det kärlek med i spelet eftersom hon företog flykten tillsammans med en manlig trotjänare vid borgen? De tog med sig pengar och proviant för livets uppehälle. Så gällde det att reda sig någon form av bostad, som skydd mot kyla och nederbörd och där de kunde undgå upptäckt. Jungfrustenens klyfta blev kanske deras möjlighet att finna skydd och bäcken som leder till Jungfrufallet gav dem dricksvatten liksom källsprång på åsen. 
 
Hur de bådas äventyr i skogen slutade ger skrönan olika versioner om. Ett av dem vill göra gällande att det blev ett mera tidsbegränsat uppehälle i skogen och att åtminstone jungfrun räddats hem igen. en annan, och mer drastisk version, är att trotjänaren mördade jungfrun och att han tillskansade sig de värdeföremål som hon medfört vid deras gemensamma flykt. ....."
Mer historisk information från Åke Perlestam finns att läsa vid Jungfruslingan.


Några hade sagt innan att det var svårt att hitta markeringarna vart slingan går men min 6åring visste exakt hur man gjorde. Man stod vid ett markerat träd, letade efter nästa med blicken och gick sedan mot nästa markering. Slingan är inte asfalterad, eller ens en grusad, så på med ett par bra skor eller stövlar. Slingan är jätte fin. Fylld med vackra platser som sätter igång fantasin om jungfrun och hennes trotjänare.

Vårt största misstag var att glömma myggmedlet hemma. Vattendrag i skog = mygg.

För att enklast hitta dit kör av 23an in mot Norra Mellby kyrka.
Fortsätt rakt fram 2,2 km (förbi Adseke Hundskola, Adseke Loppis, Galleri 1317, KM Massage och Spa)
Sväng höger skylt mot Rickarum.
Kör rakt fram 1,8 km, håll till vänster mot Nävlinge när vägen delar sig, (kör förbi bl a Adseke Ridcenter).
Informationstavlan om Jungfruslingan finns på höger sida.
Sösdala, vandringsled, Hässleholm, Jungfrufallet, Jungfrustenen, Jungfruslingan, Adseke, Norra Mellby, Ljungarum, Bodarp

Sösdala, vandringsled, Hässleholm, Jungfrufallet, Jungfrustenen, Jungfruslingan, Adseke, Norra Mellby, Ljungarum, Bodarp, Harsyra

Sösdala, vandringsled, Hässleholm, tvillingsten, Jungfrufallet, Jungfrustenen, Jungfruslingan, Adseke, Norra Mellby, Ljungarum, Bodarp

Sösdala, vandringsled, Hässleholm, tvillingsten, Jungfrufallet, Jungfrustenen, Jungfruslingan, Adseke, Norra Mellby, Ljungarum, Bodarp

Sösdala, vandringsled, Hässleholm, tvillingsten, Jungfrufallet, Jungfrustenen, Jungfruslingan, Adseke, Norra Mellby, Ljungarum, Bodarp
 
Sösdala, vandringsled, Hässleholm, tvillingsten, Jungfrufallet, Jungfrustenen, Jungfruslingan, Adseke, Norra Mellby, Ljungarum, Bodarp
Sösdala, vandringsled, Hässleholm, Jungfrufallet, Jungfrustenen, Jungfruslingan, Adseke, Norra Mellby, Ljungarum, Bodarp

2 kommentarer:

Glädje i hjärtat / Joy in the heart sa...

Informationsskylten är tyvärr inte kvar längre.
Jag har letat lite på en karta och jag tror att jag har rätt GPS-koordinater när nedanför.
Eller om ni klickar på "plats: Hässleholm Ö" kommer ni ca till rätt ställe. Det är en liten plats på höger sida där ni kan ställa bilen och börja leta efter markeringarna på träden.

WGS84
56°2'9.4"N 13°46'20.9"E

WGS84 DDM
56°2.157'N 13°46.349'E

WGS84 decimal (lat, lon)
56.035945, 13.772478

RT90
6213799, 1373297

SWEREF99 TM
6210760, 423515

Glädje i hjärtat / Joy in the heart sa...

Vill ni veta lite mer den historisk information som innan fanns uppsatt?