onsdag 29 juni 2016

Tre vulkaner

I måndags begavs sig familjen iväg på vulkanjakt. Japp vulkaner. Stora berg med eldsprutande lava. Det är i alla fall så jag tänker. I dagens läge är vi ganska förskonade från lava i Sverige men för 130-170 miljoner år sedan, samt för 80-100 miljoner år sedan, fanns det aktiva vulkaner här i vårt område. Spår av detta kan vi se än idag. Det är faktiskt lite coolt. De mest kända häromkring är Ballran, Lönnebjär och Lunden.


Vulkan i skåne, Vulkaner, Ballran, Lönebjär, Sösdala, Lunden, Häglinge
Sten i närheten av Lönnebjärs topp

Ballran, Lunden och Lönnebjär - www.visithassleholm.se
"I Sveriges vulkantätaste församling, Häglinge, finns ett antal basaltkupper där vårfloran är fantastisk vacker. Ballran, en halv kilometer väster om Ljunga är klädd med ek, avenbok och hassel och på våren finner man både blå, vita och gula sippor. Lunden, en kilometer öster om Häglinge, liknar Ballran medan Lönnebjär, 1,5 km norr om Häglinge, är lite annorlunda. Där finns förutom basalt och frodig vårflora även fina betesmarker med odlingsrösen och stengärden."

Det är lätt att missa Ballran. Jag har varit där flera gånger utan att veta vart jag skulle ta vägen. Precis när man ser skylten Ljunga svänger man in mot ett privatägt hus. Precis vid infarten finns en liten informationsskylt om Ballran. Bakom huset går en liten väg. Den går att köra på men rekomenderas inte om man inte har en lite låg bil. När man kommer fram till en åker på vänster sida ska man gå längs åkerns vänstra kant ca 70-80 meter. Klättra över gärsgården. Om man går in i skogen där kan man se Ballran. Var försiktiga när ni når upp, det kan vara lite brant.
 
Här fuskade vi faktiskt. Vi var lite trötta efter att ha besökt Lönnebjär, klättrat på Ballran och slagits med myggen. När vi kom till foten av Lunden kände vi oss lite nöjda för dagen och valde faktiskt att inte bestiga vulkanen. Inte denna dag i alla fall.

Man kan köra bil nästan hela vägen upp. Vilket är ett plus.
 
 
"Basalt (stelnad lava) förekommer på ett 50-tal platser i Skåne län, inom ett begränsat område i mellersta delarna av länet. De större basaltförekomsterna har vanligen formen av runda eller långsträckta kullar s k kupper. I anslutning till flera basaltkupper har i samband med landisens avsmältning bildats en moränsvans, drumlin, i lä av basaltkuppen.

Då vulkanerna bildades och basalten trängde upp genom jordskorpan bildades runt utbrottskanalerna tuffkäglor. Tuff är en porös bergart, som består av fin aska och klumpar, s k vulkaniska bomber. Denna lösare bergart har sedermera till största delen eroderats bort och nu återstår endast den hårdare och mot erosion motståndskraftigare basalten. De nuvarande basaltkupperna utgör alltså endast rester av vulkanernas kärnpartier - utbrottskanaler."

Inga kommentarer: