lördag 17 oktober 2015

Journey of the soul

Journey from the soul - Välgörenhetskonsert till de behövande i byn och världen.

Tolkning av artister som John Lennon, U2, Stevie Wonder, Elvis m.fl. Originalsång av Berg featuring syriansk duo. Medverkande Leslie Michele, Berg Holmgren, Thomas Lingman, Lars Åke Martinsson, Jörgen Grimberg, Shhode & Nhmat Ibrahim & Tonår. Arrangörer: Tonårsgruppen i Tureholmskyrkan.

Precis som på många andra platser i Europa får vi i Sösdala nya invånare. Personer från bl. a. Syrien, Libanon, Irak, Rumänien och Afghanistan. Personer som i flera fall inte har något annat än bara kläderna de har på kroppen.

Tonåringarna som samlas på fredagarna i Tureholmskyrkan ville göra något för att hjälpa till och ordnade då en välgörenhetskonsert.

Vilken härlig konsert det var! Den var så bra. Det mesta sades på engelska för att de flesta skulle förstå. Det var härligt att se människor med olika religioner samlas.

På konserten samlades det in pengar för världens barn och för att starta en omsorgsfond för de nya människorna i byn med akuta behov. Under kvällen fick de in mer än 10 000 kr. Jätte bra!

I ett rum i Tureholmskyrkan har kyrkan ordnat ett secondhandrum. Som sagt har flyktingarna i stort sett ingenting när de kommer hit, så behovet är stort. Det är verkligen bra att våra kläder och leksaker som vi inte använder längre kan komma till nytta.


Här nedan står en bön som skrevs för väldigt många hundra år sedan men den är så tänkvärd och så aktuell fortfarande.

May God bless us with discomfort
At easy answers, half-truths, and superficial relationships
So that we may live from deep within our hearts.

May God bless us with anger
At injustice, oppression, and exploitation of God's creations
So that we may work for justice, freedom, and peace.

May God bless us with tears
To shed for those who suffer pain, rejection, hunger, and war,
So that we may reach out our hands to comfort them and
To turn their pain into joy.

And may God bless us with just enough foolishness
To believe that we can make a difference in the world,
So that we can do what others claim cannot be done.

St. Francis of Assisi
------
Må Gud välsigna dig med obehag,
inför enkla svar, halvsanningar och ytliga relationer
så du får leva på djupet av ditt hjärta.

Må Gud välsigna dig med vrede
över orättvisor, förtryck och utsugning
så att du kan verka för rättvisa, frihet och fred.

Må Gud välsigna dig med tårar
att fälla över dem som drabbas av lidande,
övergivenhet, hunger och krig
så att du kan sträcka handen och trösta dem
och förvandla deras smärta till glädje.

Och må Gud välsigna dig med tillräckligt mycket dåraktighet
för att du ska kunna tro att du kan göra skillnad i världen
så att du kan göra det andra hävdar är omöjligt.

Inga kommentarer: