söndag 5 oktober 2014

Vetteryds gravfält

Kloss intill 23an finns, Vetteryds gravfält, ett av våra vackra fornminnen i Sösdalatrakten. Här har det bott människor sen 1800 före Kristus. Det är väldigt spännande att gå där och det är ett bra sätt att prata historia med barnen. Antingen kan man anlita en guidad visning eller kan man ta en folder som man kan låna här och själv läsa om gravfältet.

Vätteryds gravfält, vetteryds gravfält, vätterydsgravfält, vetterydsgravfält, fornminne, Sösdala, Tjörnarp, Hässleholm, Hässleholms kommun, turist, utflyktsmål

Vätteryds gravfält, vetteryds gravfält, vätterydsgravfält, vetterydsgravfält, fornminne, Sösdala, Tjörnarp, Hässleholm, Hässleholms kommun, turist, utflyktsmål
 
 
"Gravfältet från yngre järnålder – ca 550 till 1000 eKr. Skånes största och mest välbevarade järnåldersgravfält med ca 250 tydliga resta stenar och dessutom ca 100 mer eller mindre dolda (liggande eller i stengärdsgårdar). Gravfältet består av 15 skeppsformade stenkretsar, två fyrkantiga sk "dödshus", en rund dommarring och 10-tal solitära bautastenar. Dessutom ca 80 spridda stenar som troligen ingått i förstörda stenkretsar. Ursprungligen fanns det kanske 30 stenkretsar med upp till 900 resta stenar. 
Varje stenkrets är en gårds gravplats där askan av många generationer - män, kvinnor och ungdomar - har begravts. Hur det är med trälar och småbarn vet vi inte. 
 
Heden som liksom ett stelnat hav med skeppen strävande mot söder böljar pastoralt. Underbar natur med många slags blommor, fåglar och smådjur. 
 
Vinterhyttan bevarad som museum över 1800-talets fattigvård av Sösdala Bys Skifteslag. Alltid öppen. En backstuga byggd på 1840-talet för att inhysa en hemlös familj av fattghjon. Den siste i 3:e generationen av familjen dog 1935. Nu nyrenoverad med nytt vasstak.

Geocash-gömmor - vi säger inte var.

Café Brevé inrymt i Snickar-Ernst gamla fina bostad och verkstad. Gott kaffe med tilltugg i en autentisk 40-50-talsmiljö inrett med riktiga antikviteter.

Omgivningarna - Det finns fler järnåldersgravfält i närheten om det är ditt intresse. Det närmsta är i Häglinge som är mycket snarlikt fast inte restaurerat som Vetteryd, dvs där anar du hur Vetteryds gravfält såg ut före 1928 med liggande/lutande stenar." Källa: www.vetteryd.se


Inga kommentarer: