söndag 10 augusti 2014

Hembygdsmuséet i Norra Mellby

I Norra Mellby finns det två muséum i ett. Holegården samt Skolmuséet/fattigstugan. Det är Sösdala Hembygds- och Fornminnesförening som driver detta. Inträdet är .... GRATIS. I husen finns medlemmar från föreningen och de berättar gärna berättar om deras föremål, hur rummen användes förr i tiden, vilka som bott och jobbat där. Helt fantastiskt att man helt utan kostnad kan besöka detta, och på ett lätt och lekfullt sätt får kunskap om historia. Muséerna utvecklas hela tiden med nya saker, därför bör varenda Sösdalabo (och även många andra) besöka dessa muséer minst en gång om året.

'
 
 
I denna sal har bl a Mathilda Malling suttit, och ganska många år senare även min farfar. 
"Holegården
Gården kommer från Matteröd och hade N:r 4. Man vet inget säkert om gården före 1651 års jordebok. Den sista arrendatorn på Matteröd N:r 4 hette Herman Hansson och var kyrkvärd. Han dog 1958.

I Hålegården hölls en tid söndagskola av ”Bo’s Nilla”. Nilla var uppskattad av många äldre personer för sin barmhärtiga engagemang mot ensamma ”stackare” tills hon avled i lungsot 1874 endast 40 år gammal.

Hålegården flyttades från Matteröd till Mellby av hembygdsföreningen år 1965. I Hålegården visas verktyg som använts av skilda hantverkare från bygden samt redskap från de äldre hushållets tid. Förutom träskotillverkning samt vagns och smidesredskap finns en del inventarier från Rosenlunds järnaffär.

Mest iögonfallande är tunnbindarmästare Nils Hanssons verkstad med utrustning. År 1911 uppförde han sin verkstad vid Parkgatan i Sösdala av virket från en dansbana vid Oskarshamn. Han tillverkade smördrittlar, men även bykkar och baljor såväl runda som ovala med eller utan lock.
Den 30 april 1959 gjorde han sin sista smördrittel och 7 månader efter dog han

Skolan
Då folkskolestadgan kom 1842 gav det extra tyngd åt skolmästarens krav på en bättre undervisningsmiljö. Varje socken tillhölls att inom fem år bygga ett skolhus. Det var vid byggandet av detta skolhus som fattigstugan blev ett tvåvåningshus. Av protokoll från visitationen den sjätte september 1849 omtalas att skolhuset är av furubåle med rappade och kalkade väggar och byggt ovanpå fattighusets murar och således under samma tak. Skolans undervisning bedrevs enligt lancasters metod. Skolsalen beräknades kunna hysa 90 skolbarn.

Fattigstugan
Redan 1801 den 6 september konstaterade man på sockenstämman i Norra Mellby att församlingens fattighus var i sådant tillstånd att det ej längre fyllde sitt ändamål, därför ansågs det nödvändigt att bygga ett nytt hus för de fattigas härbärge. Men först den 21 januari 1815 beslöts vid förnyad överlägning att ett nytt fattighus skulle byggas. År 1816 stod den nys fattighusbyggnaden färdig vilken hade förutom två rum för sex av socknens mest behövande, även innehöll rumför en blivande skolmästare.

Fattigstugan användes i 84 år (1816-1900) varefter verksamheten flyttades till Sandåkra."
Information: http://www.hembygd.se/sosdala/

Muséet är öppet:
söndagar kl. 13.00 – 16.00 fr.o.m. 29 juni  t.o.m. 17 aug.
(För besök på andra tider ring Ingvar Ottosson.)

 

Hur man hittar till muséerna

Inga kommentarer: