torsdag 26 januari 2017

5 otroligt viktiga minuter - cellprovskontroll

"Ditt cellprov från livmoderhalsen var normalt."

Att sitta/ligga i stolen hos gynekologen / barnmorskan är kanske inte det roligaste man kan göra. Det tar max 5 minuter och det är otroligt viktigt att gå på sina kontroller.
Varje år drabbas ca 450 kvinnor av livmoderhalscancer. Att göra sina cellprov är ingen garanti för att man  inte kommer att drabbas av livmoderhalscancer men det gör att man kan se cellförändringar som man i tidigt skede kan behandla innan det gått för långt. 
"I de flesta fall tar det många år innan cellförändringar utvecklas till cancer. Sjukdomen är allvarlig, men nio av tio kvinnor med tidigt upptäckt sjukdom kan botas. Tack vare gynekologisk cellprovtagning har dödligheten i sjukdomen minskat med cirka 60 procent under de senaste decennierna. Ett tidigt tecken på livmoderhalscancer är blödningar vid samlag.
Läs mer om livmoderhalscancer
Observera att cancer i äggstockarna eller i livmoderkroppen inte upptäcks med hjälp av cellprov i livmoderhalsen." https://www.cancerfonden.se/om-cancer/livmoderhalscancer

När du får din kallelse till din cellprovskontroll så lova att gå.

Inga kommentarer: