onsdag 11 juni 2014

Mathilda Malling - Sösdalas egna Jane Austen

Tycker du som jag om alla dessa TV-serier som utspelar sig i slutet på 1800-talet - början av 1900-talets? Det är lätt att sjunka in i historierna om herrskap och tjänstefolk. Om ni gillar den sortens filmer, serier och böcker ska ni läsa Mathilda Mallings böcker. I Sösdala föddes 1864 Mathilda Kruse (gift Malling), en på den tiden radikal kvinna. Just nu har jag två böcker hemma som jag lånat på biblioteket. "Damerna på Markby", utgiven 1901 och "Mina dagböcker - Ungdomsdrömmar och ungdomsbekymmer", utgiven 1926. Böckerna är gamla och man håller i dem med vördnad. Man kan till och med räkna trådarna på pappret som ena boken är gjord av. Drar man med fingrarna över texten kan man känna bokstävernas fördjupning.
Mathilda Malling, Mathilda Kruse, Stella Kleve, Norra Mellby, Damerna på Markby, Sösdala, Böcker, Kaffe
Har ni läst någon av hennes böcker? Om inte, gör det.

Söndagen den 29 juni, kl 13-16, kommer bibliotikarien Evy Callmer till Holegården i Norra Mellby Sösdala att för att berätta om Mathilda Malling - Bygdens författarinna.
Mathilda Malling, Mathilda Kruse, Stella Kleve, Norra Mellby, Damerna på Markby, Sösdala, Böcker, Kaffe

Mathilda Malling, Mathilda Kruse, Stella Kleve, Norra Mellby, Damerna på Markby, Sösdala, Böcker, Kaffe

Mathilda Malling, Mathilda Kruse, Stella Kleve, Norra Mellby, Sösdala, Böcker, Kaffe

Mathilda Malling, Mathilda Kruse, Stella Kleve, Norra Mellby, Sösdala, Böcker, Kaffe

Mathilda Malling, Mathilda Kruse, Stella Kleve, Damerna på Markby, Norra Mellby, Sösdala, Böcker, Kaffe

Mathilda Malling, Mathilda Kruse, Stella Kleve, Damerna på Markby, Norra Mellby, Sösdala, Böcker, Kaffe
 
Mathilda Malling, Mathilda Kruse, Stella Kleve, Norra Mellby, Sösdala, Böcker, Kaffe

Mathilda Malling, Mathilda Kruse, Stella Kleve, Norra Mellby, Sösdala, Böcker, Kaffe, Mina dagböcker - Ungdomsdrömmar och ungdomsbekymmer

Mathilda Malling, Mathilda Kruse, Stella Kleve, Norra Mellby, Sösdala, Böcker, Kaffe, Mina dagböcker - Ungdomsdrömmar och ungdomsbekymmer

Mathilda Malling, Mathilda Kruse, Stella Kleve, Norra Mellby, Sösdala, Böcker, Kaffe, Mina dagböcker - Ungdomsdrömmar och ungdomsbekymmer

"Biografi Matilda Malling
Källa: http://hakkultur.blogg.se/

Ingrid Mathilda Malling, (pseudonym: Stella Kleve), född 20 januari 1864 på Oskarsfarm, Sösdala, Skåne, död 1942. Svensk författare. Dotter till en dansk godsägare (Kruse). Gift 1890 med grosshandlaren Peter Malling i Köpenhamn, tog studentexamen i Stockholm 1883.
 
Malling debuterade 1885 med en roman, Berta Funcke, följd 1888 av ro- manen Alice Brandt, båda utgivna under pseudonymen Stella Kleve. I sin samtid uppmärksammades dessa böcker mera på grund av sina ”sensuellt färgade skildringar av unga kvinnor än för litterära förtjänsters skull”, men eftervärlden har uppvärderat hennes dekadent sennaturalistiskt skildrade kvinnotyp som en kvinnlig motsvarighet till de beskrivningar av män i männens genombrottsromanen under denna tid. Hon hade tidigt kontakt med Ola Hansson som flitigt brevväxlade med henne och som också uppvaktade och friade till henne. Hansson porträtterade, efter en jobbig brytning med Malling, henne i Tidens kvinnor som ”Gallblomma”.
 
De unga poeterna och studenterna Emil Kléen och Albert Sahlin ville ha med henne i en skånsk ”dekadent kalender” (som aldrig kom ut) i slutet av 1880-talet, men misslyckades med övertalningen.
 
Efter lång tystnad återupptog hon sitt författarskap, dock ett författarskap med en helt annan prägel, med En roman om Förste konsuln (1894; 3:e upplagan 1904; dansk övers. 1895), som gjorde stor lycka tack vare sin skickliga behandling av det memoarmässiga materialet. Fru guvernören af Paris (1895; 2:a uppl. 1898, dansk övers. 1895), Eremitageidyllen (1896), Skyttes på Munkeboda(1897, 3:e upplagan 1904), skådespelet Fru Leonora (1897), Doña Ysabel (1898), Damerna på Markby (1901), Daggryning (1902), Nina (1903), Lilla Marica och hennes man (1904), Lady Eliza- beth Percy (1905; 2:a upplagan 1906), Hennes hjälte (1906), Maria Stuart (1907), Ninas bröllopsresa (1908), Karl Skytles hustru (1909), Systrarna på Ribershus (1910) och Det hvita huset och den röda stugan (1911).
 
Framför allt de historiska romanerna fann en stor läsekrets i början av 1900-talet.
Självbiografiskt:
1920 Uppfostran och inflytande
1926 Mina dagböcker. Ungdomsdrömmar och ungdomsbekymmer
Romanserien om Stjernes och Skyttes på Marieholm och Munkeboda:
1897 Skyttes på Munkeboda: hemliv i Skåne 1830 1900 Malin Skytte 1909 Karls Skyttes hustru 1914 Ebba Stjerne, Eva Skytte och de andra
1915 Madeleine Stjerne 1916 Madeleines hem 1918 Marieholm och Munkeboda 1919 Hemmet på Urfva 1921 Erik Stjernes idyll 1924 Eva Skyttes vänner.
  
Samt ett flertal historiska romaner under pseudonymen Stella Kleve:
1885 Berta Funcke
1886 Pyrrhussegrar i Synd. Noveller av det moderna genombrottets kvinnor
 
Litteratur om Stella Kleve/Mathilda Malling
1993 Ney, Birgitta, Bortom Berättelserna. Stella Kleve – Mathilda Malling.
1988 Ehrenberg, M, Staden Christianstad som den speglas i Mathilda Mallings Skyttes på Munkeboda i Föreningen Christianstad. Årsskrift
2009 Ehrenberg, M, Nutidsromantik"

Inga kommentarer: